Online cursus Nederlands voor de medische sector. Verbeter je Nederlands in deze online cursus en met een persoonlijke docent.-Medical Dutch for Health Professionals

Medisch Nederlands

Werk je met Nederlandstalige patiënten? 

Doe je medisch onderzoek in een Nederlandstalig land? 

Ben je een student geneeskunde die in Nederland 
of België wil werken?

Deze online cursus Nederlands is bedoeld voor mensen die in de Nederlandse of Belgische medische sector werken of willen werken. Om aan deze cursus te kunnen beginnen, dien je een voorkennis van het Nederlands op niveau B2 te hebben.  In deze cursus word je persoonlijk gevolgd door een docent - ook je lessen via Skype doe je individueel met een docent. Al onze docenten zijn moedertaalsprekers, hebben een doctoraat in de Nederlandse taal en geven lessen Nederlands aan de universiteit. De cursus loopt over een periode van 10 weken en is opgebouwd rond tien thematische hoofdstukken. In de cursus ontwikkel je de vier taalvaardigheden van lezen, spreken, schrijven en luisteren in een medische context. De inhoud was mede ontworpen met de steun van medische specialisten. Alle hoofdstukken behandelen een nieuw  thema - van de ademhaling en bloedsomloop tot de voortplanting. 

Structuur van de cursus
In elk hoofdstuk bestudeer je authentieke leesteksten en luistermateriaal en doe je gevarieerde schrijfoefeningen. Al je schrijfwerk wordt door je docent nagekeken en kan je ook downloaden om offline te gebruiken. Een fundamenteel aspect van de cursus zijn de Skype-lessen die wekelijks plaatsvinden tussen jou en je persoonlijke docent. In deze lessen doen we rollenspellen, leer je voordrachten over medische onderwerpen te geven en gesprekken te voeren over een brede waaier aan medische onderwerpen. Het doel van de cursus is dat succesvolle leerders een gevorderd niveau (C1/C2) in het medische Nederlands bereiken en zich vloeiend kunnen uitdrukken in verschillende medische situaties en contexten.


Platform
De cursus vind je op het online educatieve platform Moodle. Je hebt dus een internetaansluiting en een computer nodig. De wekelijkse Skype-lessen gebeuren via Skype. Ze duren steeds een uur en jij bepaalt wanneer je lessen doorgaan.   

 

Inschrijven
Om je aan te melden voor de cursus, dien je het inschrijvingsgeld over te maken. Het inschrijvingsgeld bedraagt GBP840 en kan via Paypal betaald worden. Je bepaalt zelf wanneer je met de cursus wil starten. Van zodra we je inschrijvingsgeld hebben ontvangen, krijg je een login en wachtwoord voor het lesmateriaal toegestuurd en neemt je persoonlijke docent contact met je op.